Để hỗ trợ cho chủ hàng trong thời gian lái xe được theo dõi y tế tại Điểm tập kết kiểm tra hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị, Công ty TNHH Xuân Cương chỉ thu 01 lượt phí dịch vụ đối với tất cả các xe chở hàng ra, vào điểm tập kết trong suốt thời gian lái xe phải lưu lại Bến trong thời gian theo dõi.
Công ty TNHH Xuân Cương mong muốn tạo điều kiện tốt nhất, chia sẻ khó khăn với lái xe, chủ hàng, đồng hành cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh.