Miền Trung vẫn đang kiệt sức gồng mình chống chọi với thiên tai lũ lụt. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, tập thể lao động của Công ty Xuân Cương đã đóng góp mỗi người tối thiểu một ngày lương với mong muốn gửi tấm lòng đến miền Trung ruột thịt, chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt của bão lũ.

Sáng ngày 27/11, đại diện Ban giám đốc Công ty Xuân Cương đã trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng tới ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đồng thời tài trợ 1 chuyến xe vào miền Trung để vận chuyển hàng cứu trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, bão lũ sớm ổn định cuộc sống.