Để góp phần chia sẻ khó khăn và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương đã ủng hộ các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Lạng Sơn và huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.