Đón nhận danh hiệu DN, doanh nhân tiêu biểu là sự ghi nhận những đóng góp của toàn thể CBNV Công ty TNHH Xuân Cương vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.