Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe của CBCNV trong Công ty, tạo sân chơi giao lưu thể thao giữa các đơn vị, hướng đến chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương tổ chức Đại hội thể dục thể thao Xuân Cương lần thứ I năm 2020. Các môn thi đấu trong hội thao: bóng đá nam, bóng đá nữ, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, chạy tiếp sức, nhảy bao bố.