Tháng 10/2020, 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty.