Ngày 18/7/2020 vừa qua, Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH Xuân Cương đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của Ban cố vấn, Ban Giám đốc công ty, Trưởng, phó và đại diện các phòng ban bộ phận.