Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2018 Công ty TNHH Xuân Cương phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh và chính quyền địa phương huyện Văn Lãng tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ…