Với tinh thần tương thân tương ái, thực hiện chỉ đạo của Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, BCH Công ty TNHH Xuân Cương đã kêu gọi các cán bộ, nhân viên  ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, bằng tình cảm, tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của mình với cộng đồng.