Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Nâng cao năng lực logistics tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) có vai trò, vị trí quan trọng trong giao thương quốc tế, kết nối Việt Nam, các nước khu vực và nước thứ ba với thị trường Trung Quốc. Trước nhu cầu xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa với Trung Quốc ngày càng gia tăng cả về khối lượng và giá trị hàng hóa, hạ tầng bến bãi, dịch vụ logistics tại Cửa khẩu Hữu nghị đang bị quá tải, cần có các giải pháp mang tính dài hạn cho vấn đề này.

Chi tiết

Đoàn khảo sát Logistic – Bộ công thương khảo sát tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Ngày 13/3/2021 vừa qua, 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐏 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 vinh dự đón tiếp Đoàn khảo sát thực trạng và tiềm năng logistics – Bộ Công thương tới thăm quan và làm việc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Tân Thanh và Ga Đồng Đăng.

Chi tiết