Kính gửi: Quý khách hàng,

  • Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
  • Căn cứ nội dung thông báo tại công văn số 208/TTQLCK-HCTH ngày 22/03/2022 của Trung tâm quản lý cửa khẩu – Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn V/v thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan: yêu cầu Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương xây dựng giá dịch vụ đầu kéo và lái xe chuyên trách.
  • Căn cứ nội dung thông báo tại công văn số 873/STC-QLGCS&DN ngày 08/04/2022 của Sở tài chính Lạng Sơn về kết quả xem xét phương án giá và hướng dẫn Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương ban hành giá dịch vụ hỗ trợ giao nhận phương tiện vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị – Hữu nghị quan
  • Căn cứ Công văn số 783/STC-QLGCS&DN ngày 08/04/2022 của Sở Tài Chính về giá dịch vụ hỗ trợ giao nhận phương tiện vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị
  • Căn cứ Quyết định số 15/XC-QĐ ngày 08/04/2022 về việc ban hành giá dịch vụ hỗ trợ giao nhận phương tiện vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị – Hữu nghị quan của Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương.

Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng về giá dịch vụ giao nhận xe hàng xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan (chi tiết xem tại TB 11_TB-XC_0001)

  • Giá đã bao gồm thuế VAT 8%; đồng tiền thanh toán: VNĐ; nếu khai thác theo nhiều công đoạn: thực hiện công đoạn nào tính giá công đoạn đó.
  • Các trường hợp phát sinh ngoài bảng giá trong Quyết định này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Hữu nghị Xuân Cương và khách hàng đăng ký dịch vụ.
  • Thời gian áp dụng : từ ngày 11/04/2022 cho đến khi có thông báo khác.

Nếu có thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline : (+84) 888 850 895 hoặc gửi ý kiến về địa chỉ email : cskh@xuancuong.vn

Trân trọng thông báo !