Kính gửi: Quý khách hàng

  • Căn cứ việc tạm thu giá dịch vụ theo thông báo số 10/TB-XC ngày 02/03/2022 v/v Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương quản lý, điều hành đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan
  • Căn cứ theo thông báo số 11/TB-XC ngày 09/04/2022 của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương về việc ban hành giá dịch vụ giao nhận xe xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan

Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương gửi đến quý khách hàng thông báo hoàn tiền đối với dịch vụ giao nhận xe xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan phát sinh từ ngày 08/03/2022 đến ngày 10/04/2022 đang tạm thu, cụ thể xem tại TB 12_TB-XC_0001

Điều kiện để được hoàn tiền bao gồm:

  1. Khách hàng cung cấp danh sách các mooc đã sử dụng dịch vụ (ngày kéo, tên đơn vị/cá nhân trên phiếu thu, số mooc,…)
  2. Đối chiếu danh xách gửi các mooc đã thanh toán tiền dịch vụ cắt nối mooc trong danh sách khách hàng gửi (nhân viên giao dịch, nhân viên kế toán bán hàng xác nhận với khách hàng).

Đề nghị Quý khách hàng đủ điều kiện đến phòng Giao dịch Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương để thực hiện thủ tục hoàn tiền trước ngày 30/04/2022. Sau thời gian này, Công ty sẽ không hỗ trợ giải quyết các trường hợp phát sinh.

Nếu có thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline (+84) 888 850 895 hoặc gửi ý kiến về địa chỉ email : cskh@xuancuong.vn

Trân trọng thông báo!