Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

[THÔNG BÁO] V/v áp dụng giá dịch vụ xếp dỡ hàng hóa bằng thiết bị cơ giới tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương

Kính gửi: Quý khách hàng –   Căn cứ theo Công văn số 260/STC- QLGCS&DN ngày 28/01/2022 của Sở Tài chính về giá dịch vụ xếp dỡ bằng thiết bị cơ giới tại điểm kiểm tra tập kết và xuất nhập…

Chi tiết

[THÔNG BÁO] V/v áp dụng bảng giá dịch vụ xe ra, vào và lưu, đỗ ngày đêm tại Bến xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hoá; điểm tập kết kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Huyện Cao Lộc của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương.

Kính gửi Quý Khách hàng, –   Căn cứ theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn về giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe, trạm trung chuyển hành khách – hàng hoá;…

Chi tiết